Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Bài viết sẽ đưa bạn quay ngược dòng thời gian đến 110 năm về trước. Đó là vào thuở sơ khai của du lịch, khi việc thưởng ngoạn đó đây chỉ dành cho một số ít khách hàng giàu có. Hãy cùng xem cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới bằng sự phát triển và đổi mới không ngừng nghỉ.

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Cùng Samsonite ngược dòng lịch sử 110 năm, bạn sẽ bất ngờ trước cách Samsonite thay đổi diện mạo du lịch của thế giới

Samsonite đã và đang thúc đẩy các cuộc cách mạng trong ngành hành lý nhằm đáp ứng mọi kỳ vọng và nhu cầu của khách hàng. Hãy cùng chờ xem Samsonite sẽ làm bạn ngạc nhiên thế nào trong lần cải tiến tiếp theo.