Bạn đã biết cách sử dụng khóa số của Vali chưa?

Khóa số vali là một phần quan trọng của chiếc vali kéo và không phải ai cũng phải biết cách sử dụng. Samsonite sẽ hướng dẫn cách cài đặt mật khẩu của 6 loại khóa vali thông dụng nhất. Để cài đặt mật khẩu thành công, hãy chắc chắn đây là lần đầu tiên bạn thực hiện việc này cho chiếc vali của mình.

 

🔒 LOẠI 1 🔒

 

 • Bước 1: Đầu tiên, bạn xoay các con số về 000 và nhấn vào nút bằng đầu một cây bút.
 • Bước 2: Khi ngòi bút vừa chạm vào nút, nó sẽ kêu tiếng "tíc".
 • Bước 3: Xoay các con số để chọn mật khẩu.
 • Bước 4: Nhấn vào bên trên để kết thúc thao tác cài đặt khóa số.

 

🔒 LOẠI 2 🔒

 

 • Bước 1 + 2: Xoay các con số về 000
 • Bước 3: Nhấn nút đỏ đến vị trí mở
 • Bước 4: Chọn mật khẩu
 • Bước 5: Nhấn nút đỏ trở lại vị trí ban đầu
 • Bước 6: Hoàn thành

 

🔒 LOẠI 3 🔒

 

 • Bước 1: Xoay các con số về 000.
 • Bước 2: Sử dụng ngòi bút để giữ nút ở lỗ nhỏ bên cạnh khóa số.
 • Bước 3: Tiếp tục giữ nút và đặt mật khẩu.
 • Bước 4: Rút ngòi bút ra.

 

🔒 LOẠI 4 🔒

 

 • Bước 1: Đặt mã số về 000.
 • Bước 2: Xoay móc khóa 90 độ so với lỗ trên khóa.
 • Bước 3: Nhấn xuống dưới.
 • Bước 4: Giữ nguyên vị trí khi nhấn xuống và cài đặt mật khẩu mới.
 • Bước 5: Đẩy móc khóa lên.
 • Bước 6: Xoay móc khóa trở về vị trí khóa.

 

🔒 LOẠI 5 🔒

 

 • Bước 1: Đặt các con số về 000 và nhấn vào nút bằng một cây bút.
 • Bước 2: Khóa kêu 'tíc' khi cho bút vào.
 • Bước 3: Chọn mã số mong muốn.
 • Bước 4: Hoàn thành thao tác cài mật khẩu bằng cách nhấn vào nút "PUSH" bên cạnh.

 

🔒 LOẠI 6 🔒

 

 • Bước 1: Đặt mã số về 000.
 • Bước 2: Trượt nút trên ổ khóa qua 1 bên và giữ nguyên.
 • Bước 3: Tiếp tục giữ nút giống như bước 2 và chọn mã số.
 • Bước 4: Thả nút về lại vị trí ban đầu.