Vali và balo MMLM Giảm 30%

MMLM là một seri sách truyện được viết bởi Roger Hargreaves vào năm 1971 ở Anh, sử dụng các nhân vật khác nhau để kể về những câu chuyện giáo dục cho trẻ em.

Các nhân vật nổi bật trong bộ truyện là Mr Men, Little Miss, Mr Bump, Mr Happy... đã được American Tourister mua bản quyền và chuyển thể sáng tạo thành họa tiết sinh động trong bộ sưu tập. Có đầy đủ kích thước khác nhau cho trẻ em, người lớn, cũng như cho cả gia đình.

Hai nhân vật nổi bật trong bộ truyện là Mr Men & Little Miss đã được American Tourister mua bản quyền và chuyển thể sáng tạo thành họa tiết của những mẫu Vali một cách sinh động trong bộ sưu tập MMLM

Mr. Happy Balo MMLM là nhân vật trong seri sách truyện được viết bởi Roger Hargreaves vào năm 1971 ở Anh, kể về những câu chuyện giáo dục cho trẻ em

Mr. Bump Balo MMLM là nhân vật trong seri sách truyện được viết bởi Roger Hargreaves vào năm 1971 ở Anh, kể về những câu chuyện giáo dục cho trẻ em

Mss. Princess Balo MMLM là nhân vật trong seri sách truyện được viết bởi Roger Hargreaves vào năm 1971 ở Anh, kể về những câu chuyện giáo dục cho trẻ em

Tots Backpack Happy face Cluster MMLM là nhân vật trong seri sách truyện được viết bởi Roger Hargreaves vào năm 1971 ở Anh, kể về những câu chuyện giáo dục cho trẻ em

Sở hữu Valibalo MMLM với ưu đãi hấp dẫn 30% tại tại hệ thống cửa hàng House Of Samsonite / Samsonite / American Tourister trên toàn quốc.